Linus

Linus (Λίνος), volgens de traditie tweede bisschop van Rome, opvolger van Petrus (Irenaeus, Adversus haereses 3,3,3). Volgens Epiphanius (Panarium 27 ,6) zou de latere bisschop van Rome Clemens, nog door Petrus gewijd, zich omwille van de vrede ten gunste van L. hebben teruggetrokken (kennelijk een geconstrueerde combinatie van verschillende berichten). Legendair is een in het latijn geschreven Martyrium beati Petri apostoli a Lino conscriptum, dat waarschijnlijk uit de 6e eeuw dateert.


Lit. E. Caspar, Die älteste römische Bischofsliste (Berlin 1926). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen