Silvester

Silvester, bisschop van Rome van 314 tot 335, tijdgenoot van keizer Constantijn. Onder zijn pontificaat onderging de houding van de staat ten opzichte van het christendom een wezenlijke verandering. Op het concilie van Nicea (325) was S. vertegenwoordigd door Ossius van Cordoba en twee romeinse presbyters. S. werd begraven in de catacombe van Priscilla. Sedert de 5e eeuw kwamen rondom zijn persoon tal van legenden tot ontwikkeling, in het bijzonder betreffende zijn relatie met Constantijn; deze zou door S. bekeerd en gedoopt zijn. Zijn feestdag 31 december kenmerkt zich sedert de middeleeuwen door vele volksgebruiken.


Lit. L. Duchesne ed., Liber pontificalis 1 (Paris 1886) 170-201. Bardenhewer, 3, 582v - G. Prochnow, Mittelhochdeutsche S. legenden und ihre Quellen (Marburg 1901). H. U. Instinsky, Bischofsstuhl und Kaiserthron (München 1955) 83-101. R. J. Loenertz, Actus Sylvestri. Génèse d'une légende (RHE 70, 1975, 426-439). [Bartelink]


Pausen Afkortingen Lijst van Namen