Ossius

Ossius (Hosius), bisschop van Cordoba (ca. 260-357 /358), een van de invloedrijkste verdedigers van de leer van Nicaea. O. adviseerde keizer Constantijn en speelde een belangrijke rol op de synode van Sardica (343), waar hij sterk betrokken was bij de redactie van de Canones. Op de synode van Sirmium (357) werd hij gedwongen een ariaanse formulering te ondertekenen. Kort na zijn terugkeer is hij op hoge leeftijd gestorven. Bewaard zijn van O. een brief aan Constantius en een aan paus Iulius. Door Isidorus van Sevilla worden nog twee andere geschriften van hem genoemd: De laude virginitatis (Lof der maagdelijkheid) en De interpretatione vestium sacerdotalium (Verklaring der priesterlijke gewaden).


Lit. Uitgave van de brief aan Iulius: A. Feder (CSEL 65, 126-140). Briej aan Constantius: H. G. Opitz, Athanasius' Werke 2, 1 (Berlin/Leipzig 1935) 207-209. Canones van Sardica: C. H. Turner, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima 1, 2 (Oxford 1939) 651-653. - V. C. de Clercq, O. of Cordova. A Contribution to the History of the Constantinian Period (Washington 1954). G. Walker, O. of Cordova and the Nicene Faith (Studia Patristica 9, TU 94, Berlin 1966, 316-320). [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen