Sirmium

kaartSirmium (Σίρμιον), belangrijke romeinse stad in de provincie Pannonia inferior, gelegen op de noordelijke oever van de Savus (Sava) ca. 75 km ten westen van Singidunum (Beograd), thans Sremska Mitrovica. De oorspronkelijk keltische nederzetting werd ca. 35 vC door Octavianus veroverd en onder de Flaviërs tot colonia verheven. Reeds in de vroege keizertijd was S. een belangrijk knooppunt van wegen. Marcus Aurelius verbleef er tijdens zijn oorlogen tegen de Marcomannen. De stad was de geboorteplaats van de keizers Aurelianus en Probus; keizer Decius stamde uit haar omgeving. Haar hoogste bloei bereikte zij op het einde van de 3e en in de 4e eeuw. Diocletianus verbleef er in 293 en 294; Theodosius werd er in 379 tot keizer uitgeroepen. Sinds de herindeling der provincies was zij hoofdstad van de provincie Pannonia secunda, sinds de bestuurshervorming van Constantijn residentie van de praefectus praetorio van de praefectura Illyricum; van 330 tot 378 was er een keizerlijke munt gevestigd. De Hunnen verwoestten S. in het midden van de 5e eeuw; in 582 viel het in handen van de Avaren. Tussen 347 en 359 werden in S., dat reeds in de 3e eeuw bisschopszetel was, vijf kerkelijke synodes gehouden (Arius).

Van de antieke stad zijn onder meer resten van het paleis van Diocletianus en van de hippodroom opgegraven, voorts delen van thermen, van een basilica en van een grote villa. Ook zijn twee necropolen gevonden. Op de Peutinger kaart (foto boven rechts: midden) komt Sirmium ook voor.Lit. M. Fluss (PRE 3A, 351-353). D. Adamesteanu (EAA 7, 352v). - A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen (Boedapest 1959). E. Ochsenschlager/V. Popovic, S. Archaeological Investigations in Syrmian Pannonia 1-3 (Belgrado 1971-1973). Verslagen van de fransjoegoslavische opgravingen in de reeks S. Exploration archéologique (Paris 1971vv). V. Popovic/E. Ochsenschlager, Der spatkaiserzeitliche Hippodrom in S. (Germania 54, 1976, 156-181). [Verhaeghe-Pikhaus]


Kaart