Urbanus

Urbanus, bisschop van Rome (222-230). Zijn pontificaat valt ten tijde van het schisma van Hippolytus. Historisch vaststaande gegevens betreffende zijn ambtsperiode ontbreken ten enenmale. Waarschijnlijk werd hij in het coemeterium van de Callixtus-catacombe begraven. Zijn feestdag valt op 25 mei. Sedert de middeleeuwen is U. bekend als patroon van de wijnbouwers.


Lit. H. Samson, Die Schutzheiligen (Paderborn 1889) 317-320. W. Lühmann, Sankt Urban. Beiträge zur Vita und Legende, zum Brauchtum und zur Ikonographie (Diss. Würzburg 1968). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen