Haggai

Haggai (hebr. haggaj, samenhang met hag = feest; betekenis waarschijnlijk: op een feestdag geboren, behoort tot de z.g. twaalf kleine profeten. Het naar hem genoemde bijbelboek van slechts twee hoofdstukken bevat een aantal profetische uitspraken, die op enkele plaatsen door historische notities onderbroken worden. Zij zijn gedateerd tijdens de regering van Darius I op respectievelijk 29 augustus, 21 september, 18 oktober en 18 december 520 vC. De profeet spreekt in de aanvang over de tempel die verwoest ligt en legt een verband met het land dat woest ligt als gevolg van droogte. In woorden die gecomprimeerd zijn overgeleverd en H. in de 3e persoon laten optreden, wordt aangedrongen op herbouw van de tempel in Jeruzalem. Het edict van Cyrus had mogelijkheden hiertoe geschapen, die door de bewoners van Jeruzalem niet waren benut.

De tempel zal hen die zich nu nog slechts voor eigen huis inspannen tot een gemeenschap samenbrengen. Bovendien is de tempel een woning Gods en daarom verbindt de profeet aan de herbouw hooggespannen verwachtingen. Daarbij spelen zowel de priester Josua als de davidide Zerubbabel een rol. De laatste was bestuursambtenaar in Juda en is op nog steeds onverklaarde wijze uit de gezichtskring verdwenen. In de laatste woorden van de profeet wordt hij een uitverkoren knecht genoemd, die Jahwe zich zal aandoen als een zegelring. Daaraan zouden echter schokkende gebeurtenissen, zowel in de natuur als door machtsverschuivingen onder de volken voorafgaan.

Het thema van het korte geschrift, dat duidelijk uit twee afzonderlijke gedeelten bestaat (1,1-2,9 en 2, 10-20), is reeds dadelijk in de aanvang gegeven. De profeet wordt Ezr 5,1; 6,4 samen met Zacharja genoemd. De LXX vermeldt hen beiden als dichters van Ps 146-148.

tekst


Lit. Behalve de onder Kleine Profeten genoemde: H. Veldkamp, De twee getuigen: Haggai en Zacharia (Franeker 1940). J. L. Koole (Kampen 1967). - P. R. Ackroyd, Studies in the Book of Haggai (Journ. Jewish St. 2, 1951, 163-176; 3, 1952, 1-13). F. S. North, Critical Analysis of the Book of Haggai (ZAW 68, 1956, 25-46). F. Hesse, Haggai, in Verbannung und Heimkehr (Festschr. Rudolph, Tübingen 1961, 109-134). W. A. M. Beuken, Haggai-Sacharja 1-8. Studien zur Ueberlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Prophetie (Diss. Utrecht; Assen 1967). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen