Numeri

Numeri (latijn: getallen, hebreeuwse titel bammidbār: in de woestijn) is de titel van het 4e boek van de pentateuch. De titel N. is een vertaling van het opschrift in de LXX ἀριθμοί, dat geïnspireerd is door de vele getallen of tellingen in dit bijbelboek. Het bestaat uit 4 delen: oponthoud in de woestijn van Sinaï (1-10), gebeurtenissen tussen de Sinaï en Kades (11-19), tussen Kades en het Overjordaanse (20-25) en ten slotte in Moab (26-36). De behandelde stof loopt gedeeltelijk parallel met Ex-Lv, maar het boek bevat ook veel eigen elementen, zoals het verhaal van de spijziging door kwakkels (11), de jaloezie van Mirjam en Aäron (12), de opstand van Korach, Datan en Abiram (16), de bloeiende staf van Aäron (17), de genezende slang (21,4-9) en het optreden van Bileam (22,2-24,25). Waarschijnlijk is het boek samengesteld uit verhalen die bij een heiligdom bewaard waren gebleven, maar na de concentratie van de eredienst in Jeruzalem werden opgenomen in de verzameling van de boeken die aan Mozes zijn toegeschreven.

tekst


Lit. Commentaren: H. Cazelles (Paris 1952). H. Schneider (Würzburg 1952). J. Gray³ (Edinburgh 1956). W. Gispen (Kampen 1959-1964). M. Noth (Göttingen 1966). H. N. Snaith (London 1967). - B. D. Eerdmans, The Composition of Numbers (OTS 6, 1949, 101-216). O. Eissfeldt, Sinaï-Erzählung und Bileam-Sprüche (Hebrew Union College Annual 32, 1961, 179-190). G. Wanke, Die Zionstheologie der Korachiten in ihrem traditionsgeschichtlichen Zusammenhang (Berlin 1966). D. Kellermann, Die Priesterschrift von Nu 1,1 bis 10,10 (BZAW 120, 1970). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen