Wijsheid

Wijsheid van Salomo (Boek), titel van een OTisch geschrift dat behoort tot de z.g. pseudepigrafische of deutetocanonische literatuur (Bijbel IIB). Het werd oorspronkelijk in het Grieks geschreven (LXX Σοφία Σαλόμωνος, Vg Liber Sapientiae door een onbekende auteur, die vermoedelijk in de 1e eeuw vC in Alexandrië gezocht moet worden. De LXX legt de lofprijzingen der wijsheid die het boek bevat uitdrukkelijk aan Salomo, de wijste der Israëlieten, in de mond. Het eerste deel (hoofdstukken 1-5) beveelt de wijsheid aan omwille van de beloning die zij de mens bezorgt; het tweede (6-9) beschrijft de werkzaamheid van de wijsheid in het leven van Salomo; het derde (10-19) prijst de wijsheid als leidster der mensheid, in het bijzonder van het volk Israël. Het doel van de schrijver is te bewijzen dat de joodse wijsheid niet voor de griekse behoefde onder te doen, maar deze zelfs overtreft, omdat zij vóór alle schepselen haar oorsprong heeft in God en haar macht in de gehele geschiedenis heeft bewezen.


Lit. Commentaren: J. Fichtner (Tübingen 1938). E. Osty (Paris 1950, ²1966). A. Drubbel (Roermond 1957). J. Reider (New York 1957).
Studies: G. Ziener, Die theologische Begriffssprache im Buche der Weisheit (Bonn 1956). F. Zimmermann, The Book of Wisdom. Its language and character (JQR 57, 1966, 1-27. 101-135). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen