Chian

Chian, Hyksos-koning van de 15e egyptische dynastie: Seüserenrē Ch. Meestal wordt aangenomen dat hij dezelfde is als de door Manetho, p. 82, genoemde Jannas. Een granieten blok met zijn naam werd te Gebelēn gevonden; bovendien komt zijn naam voor op een fragment van een albasten vaas uit Kreta en op een leeuw uit basalt te Bagdad.


Lit. Drioton/Vandier³ 293v.; 318. [Vergote]


Lijst van Koningen