Petosiris

Petosiris, hogepriester van Thot te Hermupolis ten tijde van de tweede perzische overheersing en van Alexander de Grote. P. overleed ca. 300 vC en is bekend geworden door de ontdekking van zijn graf in de necropool van Hermupolis, bij Tuna el-gebel, in 1919 en de opgraving ervan in 1920. Dit graf is merkwaardig wegens de gemengde grieks-egyptische stijl van de afbeeldingen en zijn inscripties geven een interessant beeld van de organisatie van de priesterschap in deze overgangsperiode alsook van de religieuze ideeën, die door een diepe spiritualiteit gekenmerkt worden. Graffiti van de grafbezoekers bewijzen dat P. hier als een wijze vereerd werd.


Lit. G. Lefebvre, Le tombeau de Pétosiris (Le Caire 1923). E. Suys, Vie de P. (Bruxelles 1927). [Vergote]


Lijst van andere personen