Hermupolis

kaart(1) Hermupolis (Ἑρμοῦ πόλις of Ἑρμούπολις), stad in Midden-Egypte, 300 km ten zuiden van Kairo, op de linker Nijloever, eens de metropool van de 15e opper-egyptische gouw. Haar naam was tunnw, in assyrische transcriptie himunu, waarvan koptisch smun en de huidige naam el-Asjmunein stammen. Hij betekent 'de stad van de Acht' en doelt op de acht oergoden (Ogdoade) die volgens de kosmogonie van H. hier thuis horen. Aan hun hoofd stond Thot, de god der wetenschap en van het schrift, die door de Grieken met Hermes werd gelijkgesteld; vandaar de naam H. De opgravingen hebben ten dele de tempel van Thot blootgelegd alsook de overblijfsels van de hellenistische stad, met agora en een onder Alexander gebouwde tempel van Hermes Trismegistos.

tempelTijdens de Eerste Tussenperiode speelden de gouwvorsten van H. een politieke rol als partijgangers van de vorsten van Heracleopolis. Hun graven liggen bij Bersjeh.

Dicht bij H. lag de stad wnw, die soms in de documenten met tunnw verwisseld wordt. Zij was wellicht de eerste metropool van de 15e gouw, die wn.t (de Hazengouw) heette.

In de woestijn, 12 km ten oosten van H., bij Tuna el-gebel, ligt de necropool uit de grieks-romeinse tijd waarvan de graven een gemengde grieks-egyptische kunststijl vertonen. Het beroemdste hiervan is het graf van Petosiris. Hier werd ook een uitgestrekte (12 ha) onderaardse begraafplaats van gemummificeerde ibissen en bavianen, de heilige dieren van Thot, opgegraven. In dit ibissen-kerkhof werden o.a. een nog onuitgegeven demotische papyrus over burgerlijk recht en (in 1945) acht papyri uit de perzische tijd ontdekt, die door heidense Arameeën uit Memphis betreffende handelszaken aan hun verwanten te Thebe en Aswàn gestuurd werden, doch in H. terechtgekomen zijn.


Lit. Helck/Otto 147. Porter/Moss 4, 165-175. G. Méautis, Hermoupolis-la-Grande (Lausanne 1918). G. Roeder, Ein Jahrzehnt deutscher Ausgrabungen in einer ägyptischen Stadtruine (Deutsche Hermopolis-Expedition 1929-1939) (Zeitschrift d. Museums zu Hildesheim, N.F. 3, 1951). S. Gabra, Peintures à fresques et scènes peintes à Hermoupolis-Ouest (Touna el-tiebel) (Le Caire 1954). Id., Les recherches archéologiques de l'Université Égyptienne à Tounah-el-tiebel, nécropole d'Hermopolis (Bull. Soc. franç. d'Égyptologie no. 30, 1959, 41-52). E. Bresciani/M. Kamil, Le lettere aramaiche di Hermopoli (Atti Accad. Naz. dei Lincei. Mem. Cl. di Sci. morali, storiche e filologiche, ser. 8, vol. 12, 5, Rome 1966, 357-428). J. T. Milik, Les papyrus araméens d'fiermoupolis et les cultes syro-phéniciens en Egypte perse (Bb 48, 1967, 546-622).


(2) Hermupolis.Een Ἑρμοῦ πόλις μικρά wordt door de geograaf Ptolemaeus vermeld als metropool van de Menelaïtische gouw in de Delta. Volgens de gegeven afstanden moet het in de nabijheid van het huidige Damanhûr, ongeveer halfweg tussen Canopus en Naucratis, gelegen hebben, met welke stad het overigens geïdentificeerd wordt in een koptische lijst van bisdommen.


Lit. Gardiner 2, 197*v. [Vergote]


Kaart