Ogdoade

Zoals On-Heliopolis zijn enneade (negental) had, zo bezat de kosmogonie van Hermupolis haar o. De verspreide gegevens betreffende deze scheppingsmythe werden door Sethe verzameld. De o. bestaat uit 4 godenparen, die verpersoonlijkte krachten zijn en symbolen van de chaotische wereld vóór de schepping. De mannelijke goden worden als kikvorsen, de vrouwelijke als slangen afgebeeld, twee soorten van dieren die, volgens antiek geloof, door autogenese resp. uit het water en uit de aarde ontstaan. Het oerwater, dat van alle eeuwigheid bestaat, de Nun, wordt gepersonifieerd tot een mannelijke god, die misschien het onbeweeglijke aspect van de oeroceaan verzinnebeeldt, en hij krijgt een vrouwelijke partner, Naunet. Twee andere paren verpersoonlijken de oneindigheid en de duisternis van het oerwater, Huh/Hauhet en Kuk/Kauket. Daarnaast vertegenwoordigt het godenpaar Amun en Amaunet de lucht; soms wordt het vervangen door Tenem en Tenemet ('verdwaling'?). Het is niet bekend hoe en wanneer Thot, de god van wijsheid en wetenschap, aan het hoofd van de o. werd geplaatst. Ieder lid van de o. heette igmny 'die van de Acht', zoals blijkt uit de meervoudsvorm bewaard in de persoonsnaam Σαχομνευς = ns-n3-hmny.w 'hij/zij behoort tot die van de Acht'.


Lit. K. Sethe, Amun und die acht Urgötter von Hermopolis (Abh. preuss. Akad. Wiss., 1929 Nr. 4; Berlin 1929). [Vergote]


Lijst van Goden