Naucratis

kaartNaucratis (Ναυκράτις), stad in Egypte, aan de Canopische Nijlarm, die blijkens Herodotus 2, 178v door koning Amasis (569-526) aan griekse immigranten geschonken werd om er zich vrij te vestigen en er een soort monopolie van de invoer uit het noorden uit te oefenen. De etymologie van de naam N. is nog niet opgehelderd. De resten van N. werden teruggevonden in de Kôm Gaef en in 1884-1885 door M. W. Flinders Petrie, in 1885-1886 door E. A. Gardner, in 1899 en 1903 door D. G. Hogarth opgegraven. Onenigheid over de datering van de gevonden ceramiek en opschriften maakt het onmogelijk de tijd van de stichting van de stad met zekerheid te bepalen. De meest bevredigende hypothese schijnt te zijn dat er in de 7e eeuw vC een kleine milesische nederzetting ontstond (vgl. Strabo 17,1, 18) in het noordelijk deel van een egyptische stad PI-rnry(.t), en dat Amasis er een echte griekse stad van maakte met eigen magistraten en heiligdommen. Zijn doel zou geweest zijn het toezicht te vergemakkelijken op de griekse handel en invoer.

De tolrechten kwamen de tempel van Neith te Saïs ten goede. Herodotus' gegevens over de tempels van N. werden grotendeels door de opgravingen bevestigd. N. bezat beroemde pottebakkerijen, men vervaardigde er faience-flesjes voor reukwerk en zalven. Er werden ook zilveren en bronzen munten geslagen.


Lit. Porter/Moss 4, 50. H. De Meulenare, Herodotos over de 26e dynastie (Bibl. du 'Muséon' 27; Leuven 1951) 100-111. D. Mallet, Les premiers établissements des Grecs en Egypte (Mém. Miss. archéol. franc. au Caire 12, 1; Paris 1893). [Vergote]


Kaart