Neith

frescoNeith is de egyptische oorlogsgodin N.t (grieks Νηιθ), die misschien van Libische oorsprong is en wier symbool een schild met twee pijlen of bogen is. Als meesteres van Saïs in de Delta speelt zij in de thinitische tijd en onder het Oude Rijk een belangrijke rol. Wanneer Saïs onder de 26e dynastie rijkshoofdstad wordt treedt haar cultus opnieuw op de voorgrond. De Grieken stelden haar met Athena gelijk. Zij wordt met de oeroceaan vereenzelvigd en is als dusdanig oergodin en moeder van Rë. Zij is ook nauw verbonden met Sobek en wordt zijn moeder genoemd. Als beschermster van de sarkofaag en de kanopen is N. evenals Isis, Nephthys en Selket een dodengodin en treedt zij in relatie met Osiris. Zij werd ook te Esna vereerd. Sinds het Nieuwe Rijk geldt N. als patrones van de weefkunst.


Lit. RÄR 512-517. [Vergote]


Lijst van Goden
.