Snofru

Snofru, (Snfrw) eerste koning van de 4e egyptische dynastie, echtgenoot van Hetepheres en vader van Cheops (ca. 2700 vC). Zijn naam luidt Σῶρις bij Manetho, doch Σήφουρις, in diens 3e dynastie, stemt beter overeen met de vorm Sanfàru, die op grond van verschillende gegevens gereconstrueerd is. S. is vooral bekend als de bouwer, te Dahsjur, van de zuidelijke z.g. knikpiramide en de noordelijke 'rode' piramide. In de piramide van Meidûm schrijven graffiti ook dit bouwwerk, dat aanvankelijk als een trappenpiramide aangelegd was, aan S. toe. Toch menen sommige auteurs dat zij het graf was van Huni, de voorganger van S., en door deze werd voltooid. De Annalen van S. op de Palermo-steen bewaren het getuigenis betreffende zes van zijn 24 regeringsjaren. Zij leren hem kennen als een groot bouwheer, die jaar na jaar tempels, vestingen en huizen liet oprichten, doch zij vermelden ook twee campagnes, een in Nubië en een in Libië, die talrijke krijgsgevangenen en een rijke buit opleverden. In de Sinaï, waar S. later als god vereerd werd, maken graffiti van de Wàdi Maghàra gewag van expedities die hij tegen de Bedoeienen ondernam (Breasted ARE 1, § 169). Literaire geschriften uit latere tijd beschrijven S. als een weldoende vorst, die met zijn onderdanen gemeenzaam omging.


Lit. Drioton/Vandier 169v, l96v, 201v, 641. A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs (Oxford 1961) 77-80. - Over de naam: H. R. Hall (CAH 1, 277). W. Vycichl, Wie hiess König Snofru wirklich? (Rivista di studi orientali 36, 1960, 213-217). J. Cerný, The Truc Form of the Name of King Snofru (ib. 38, 1963, 89-92). S. in de literatuur: B. Gunn (JEA 12, 1926, 250v). G. Posener, Littérature et politique (Paris 1956) 32. [Vergote]


Lijst van Koningen