Amasia

kaartAmasia (Ἀμάσεια), sterke vestingstad in het westelijke deel van Pontus, aan de Iris, ca. 100 km van de Zwarte-zeekust, thans Amasya. A. was een tijd lang residentie en begraafplaats van de koningen van Pontus, en in de romeinse keizertijd hoofdstad van Pontus Galaticus. Het was de geboorteplaats van Mithridates VI Eupator en van de geograaf Strabo, van wie we een nauwkeurige beschrijving van de stad, haar prachtige ligging en de rotsgraven bezitten (12, 3). Het christendom vond in A. reeds in de tijd van de apostelen ingang; de stad werd de zetel van een aartsbisschop. Op de Peutinger kaart (foto rechts: linksboven) wordt Amasia ook vermeld.


Lit. F. Cumont in Studia Pontica 2 (Brussel 1906) 138-182; 3 (Brussel 1910) 109-187. [Nuchelmans]


Kaart