Antipolis

kaartAntipolis (Ἀντίπολις, letterlijk 'tegenstad'), griekse kolonie aan de Middellandse zeekust van Gallië, ca. 150 km ten oosten van Marseille, 20 km ten westen van Nice; thans Antibes. Antipolis werd ca. 340 vC gesticht door Massilia, in het gebied van de Deciates. Het ontving zijn naam van zijn ligging, tegenover de griekse havenstad Nicaea. Toen Antipolis in 154 vC door de Liguriërs belegerd werd, riep Massilia de hulp van de Romeinen in. Ten tijde van Julius Caesar verkreeg de stad romeins burgerrecht. Van de romeinse omwalling zijn nog enkele fragmenten zichtbaar; de resten van het romeinse theater werden in 1691 gesloopt. De in Antipolis gevonden inscripties en andere oude vondsten bevinden zich in het plaatselijk museum.


Dit is de romeinse brug over de Brague bij Antibes

Lit. M. Ihm (PRE 1, 2533v). - F. Benoit, Antibes et ses environs (Gallia 11, 1953, 115v). [Nuchelmans]


Kaart