Artaxata

kaartArtaxata (Ἀρτάξατα), van 188 vC tot ca. 80 vC hoofdstad van het koninkrijk Armenië, gelegen op een schiereiland in de Araxes, ca. 500 km van de monding en ca. 30 km ten zuidwesten van de huidige hoofdstad Eriwan; thans Artasjat. A. werd 188 vC gesticht door de eerste koning van Armenië, Artaxias, naar het heet op advies van Hannibal, die toen in Klein-Azië verbleef. De stad, die door koning Tigranes als hoofdstad werd vervangen door Tigranocerta, werd herhaaldelijk door vreemde troepen ingenomen, geplunderd en platgebrand, onder meer door de romeinse veldheren Corbulo (58 nC) en Statius Priscus (163 nC). Op de Peutinger kaart (foto rechts: linksonder) wordt A. ook genoemd. [Nuchelmans]


Kaart