Tigranes


Tigranes (Τιγράνης), naam van vijf koningen van Armenië.(1) Tigranes I (ca. 94 - ca. 55 vC), die door tussenkomst van de parthische koning Mithridates II op de troon was gezet, sloot een verbond met Mithridates VI van Pontus, wiens dochter Cleopatra hij huwde. Hij veroverde Cappadocië, maar moest dit onder druk van Rome weer prijsgeven. Hij wendde zich toen tegen het in die tijd door inwendige twisten verzwakte Parthenrijk. Het gelukte hem noordelijk Mesopotamië te onderwerpen en door te dringen tot in Cilicië, Syrië en Phenicië; hij nam de titel 'koning der koningen' aan en stichtte een nieuwe hoofdstad, Tigranocerta. In 69 zocht Mithridates, in het nauw gebracht door Lucullus, hulp bij T. De armeense koning weigerde de door Lucullus geëiste uitlevering, waarop deze T. aanviel. Lucullus veroverde Tigranocerta, maar kon zijn succes niet afronden, doordat zijn troepen aan het muiten sloegen. Uiteindelijk echter werd T. in 65 door Pompeius definitief verslagen en moest hij alle veroverde gebieden afstaan. De rest van zijn regering bleef hij een trouw vazal van Rome. Enig idee van T.' uiterlijke verschijning krijgen we via afbeeldingen op vooral syrische munten.munt(2) Tigranes II (20-6 vC), zoon van Artavasdes, werd in 34 vC door Antonius samen met zijn vader gevangen genomen en leefde sindsdien als balling in Rome. Na de moord op zijn broer Artaxias (20 vC) liet Tiberius hem in oppracht van keizer Augustus als koning van Armenië optreden.


munt(3) Tigranes III (6-2 vC), zoon van Tigranes II, exponent van de pro-parthische partij. Hij werd verdreven door de Romeinen, maar kwam weer op de troon terug nadat in door Rome aangestelde opvolger was vermoord: Hij sneuvelde tijdens gevechten aan de oostelijke grenzen van zijn rijk.(4) Tigranes IV (ca. 10 nC) werd door keizer Augustus als koning aangesteld, maar na korte tijd weer van de troon vervallen verklaard. Sindsdien leefde hij in ballingschap. In 36 werd hij op beschuldiging van majesteitsschennis ter dood gebracht.(5) Tigranes V (60-62) werd in 60 door keizer Nero benoemd tot koning van Armenië, nadat Corbulo dit weer op de Parthen heroverd had. Na ongeveer twee jaar echter lieten de Romeinen hem weer vallen en kozen voor de parthische candidaat Tiridates.Lit. ad 1-5 F. Geyer (PRE 6A, 969-981) [Schouten]


Keizers Rome Lijst van Namen