Artavasdes

Artavasdes, koning van Armenië van ca. 55 tot 34 vC, zoon van zijn voorganger Tigranes. Tijdens Crassus' veldtocht tegen de Parthen (55-53) trad hij aanvankelijk op als bondgenoot van de Romeinen, maar toen de parthische koning Orodes II (ca. 5738 vC) Armenië binnenviel, schaarde A. zich aan diens zijde. Hij huwelijkte zijn zuster uit aan Orodes' zoon Pacorus; bij de bruiloft zou hij Euripides' Bacchae hebben laten opvoeren en zou aan Orodes het hoofd van de inmiddels verraderlijk vermoorde Crassus zijn gebracht. In 36 vC, toen Marcus Antonius tegen de Parthen te velde trok, werd A. door diens onderbevelhebber Canidius tot bondgenootschap gedwongen, maar hij deserteerde. A. ontging de wraak niet: in 34 werd hij door Antonius gevangen genomen en in gouden ketenen gekluisterd meegevoerd in Antonius' triomftocht te Alexandrië. Antonius spaarde zijn leven, maar Cleopatra liet A. in 31 ombrengen. [Nuchelmans]


Lijst van Namen