Barcino

kaartBarcino of Barcinona, oude havenstad in het noord-oosten van Spanje, gelegen aan de Middellandse Zee, ruim 80 km ten noordoosten van het antieke Tarraco; thans Barcelona. De oude inheemse nederzetting, die reeds vroeg contacten had met punische en griekse handelslieden, ontving van keizer Augustus de status van colonia en de officiële naam Colonia Faventia Iulia Augusta Paterna Barcino; er vestigden zich onder meer veteranen van de legio LI Augusta. In de eerste eeuw nC was de stad veel minder belangrijk dan Tarraco (thans Tarragona), de nabijgelegen hoofdstad van Hispania Tarraconensis, maar in de 2e en 3e eeuw namen haar omvang en betekenis snel toe. Ca. 265 werd B. door de Franken geplunderd en gedeeltelijk verwoest. De kort daarna aangelegde wallen en bastions van de op kleinere schaal herbouwde stad (ca. 400 X 350 m) zijn nog grotendeels intact. In 414 werd Barcino door de Westgoten veroverd. De eerste bekende bisschop is een zekere Praetextatus, die in 343 aan de synode van Sardica deelnam; bisschop van Barcino was ook de kerkelijke schrijver Pacianus (gest. ca. 390).

De opgravingen, van 1920 tot 1936, hervat in 1957, hebben resten van tempels, thermen en necropolen aan het licht gebracht. Het kostbaarste stuk van het plaatselijke museum van oudheden is een groot mozaïek (8 X 3,57 m) met een afbeelding van wagenrennen. Hierbij een foto van de tempel in de Calle Paradis.


Lit. A. Garcia y Bellido (EAA 1, 978v). - A. Durán y Sanpere, Vestigios de la Barcelona Romana (Ampurias 5, 1943, 53-77). M. Bigorra, Inscripciones romanas de Barcelona (Barcelona 1973). [Nuchelmans]Kaart