Tarraco

aquaductTarraco (Ταρράκων), iberische, later romeinse stad op de oostkust van Spanje, gelegen ca. 85 km ten zuidwesten van het huidige Barcelona, thans Tarragona. In de iberische periode was T. een belangrijke nederzetting van de Cessetani; op munten en in sommige andere bronnen heet deze of een dichtbijgelegen stad Cissa of Cissis. Nadat de iberische stad in 218 vC, in het begin van de tweede punische oorlog, ingenomen was door Gnaeus Cornelius Scipio, begon deze ter plaatse met de bouw van een nieuwe stad, die weldra een van de welvarendste van Hispania was en de operatiebasis vormde voor de langdurige strijd der Romeinen tegen de bewoners van het iberische binnenland. Nog uit de 3e eeuw vC dateren de enorme, over een lengte van 1 km uitstekend bewaarde, stadsmuren. De voornaamste inkomstenbronnen waren landbouw, zeehandel en textielnijverheid. In de 1e eeuw vC werd T. in plaats van Carthago Nova de hoofdstad van de provincie Hispania Citerior, die later ook Hispania Tarraconensis heette.

In de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius was T. aanvankelijk trouw aan Pompeius, maar het sloot zich later aan bij Caesar, die na 45 vC kolonisten in de stad vestigde en haar de naam Colonia Iulia Urbs Triumphalis T. gaf. Ook Augustus en latere keizers bewezen de stad vele gunsten. Haar betekenis nam af nadat zij ca. 260 nC verwoest was door de Franken, mede doordat de haven steeds verder verzandde.

De voornaamste romeinse resten in T. zijn, behalve de reeds genoemde muur, een fraai aquaduct (foto links), een triomfboog, keldergewelven van een circus en delen van het amfitheater (foto rechts) en het forum. Op de plaats van de huidige kathedraal lag de tempel van Iuppiter. De stad heeft twee rijke archeologische musea.

Lit. Inscripties in CIL 2, nrs. 4071-4451 en G. Alföldy, Die römischen Inschriften von T. (Madrider Forschungen 10, Berlin 1975). - A. Schulten (PRE 4A, 2398-2403). G. Alföldy (PRE Suppl. 15, 1978, 570-644). E. Balil (EAA 7, 625v). - A. Schulten, T. (Barcelona 1948). J.-M. Recasens, La citat de Tarragona 1 (ib. 1966). J. Avella Vives, Tarragona romana (Valls 1967). T. Hauschild, Die römische Stadtmauer von Tarragona (Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Madrid 20, 1979, 204-237). [Nuchelmans]


Kaart