Celtiberi

kaartCeltiberi, Keltiberiërs (Κελτίβηρες), naam door de Romeinen gegeven aan een mengvolk van Iberiërs en Kelten, dat vanaf ongeveer het midden van het eerste millennium vC het grootste deel van de spaanse hoogvlakte tussen de bovenloop van de Taag en de Ebro bewoonde. Een politieke organisatie kenden noch de Celtiberi noch de stammen waarin ze onderverdeeld waren; ze leefden hoofdzakelijk van primitieve veeteelt, maar waren ook zeer bedreven in het smeden en hanteren van wapens: de Romeinen zouden van hen het z.g. spaanse zwaard en de werpspies (pilum) der legioensoldaten hebben overgenomen. De Celtiberi verzetten zich in drie bloedige oorlogen (181-179, 153-151, 143-133) hardnekkig tegen onderwerping door de Romeinen. Na de val van hun hoofdstad Numantia in 133 vC was hun kracht echter gebroken; tot 44 vC horen we nog van verspreide opstanden, daarna verdwijnen de C. uit de geschiedenis.


Lit. Hübner (PRE 3, 1886-1893). - A. Schulten, Numantia. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1 (München 1914) 1-160. P. Bosch Gimpera, Iberische und Keltiberische Kunst (in Handbuch der Archäologie 2, München 1954, 405-422). [Nuchelmans]


Kaart