Hieraconpolis

kaartHieraconpolis (Ἱεράκων πόλις), griekse naam van Ntm, huidig Kom el-Ah.mar, stad in de 3e opper-egyptische gouw op de linker Nijloever, was de hoofdstad van het prehistorische zuiderrijk samen met Necheb (el-kab) op de rechteroever en vormde zo een parallel met de tweeledige hoofdstad van het noorderrijk Pe en Dep (Buto).

De locale god was een gehurkte valk (ἱέραξ) met twee hoge veders op de kop, die zeer vroeg met Horus geïdentificeerd werd. In zijn tempel hebben de opgravingen vele wijgeschenken uit de pre- en protohistorische tijd aan het licht gebracht, o.a. het beroemde schminkpalet van koning Narmer. In de nabijheid liggen rotsgraven uit het Oude en het Nieuwe Rijk en een zogenaamd fort.


Lit. Porter/Moss 5, 191-200. [Vergote]


Kaart