Buto

kaartButo (Βουτώ), griekse vorm van pr-w3c4y.t (huis van Uto), naam van een aan de slangengodin Uto toegewijde stad van de 6e gouw in de egyptische Delta, op de plaats van het huidige tell el-fara'in. De teksten die toestanden uit de prehistorische tijd weerspiegelen stellen de slangengodin Uto en de dubbele stad Pe en Dep, die aan B. voorafging, als zinnebeelden voor van de Delta, tegenover de gier van de godin Nechbet en haar stad Necheb (el-käb), schijnbaar met Nechen (Hiëraconpolis) verbonden, die Opper-Egypte vertegenwoordigen. Sommige egyptologen hebben daarom in deze plaatsen de hoofdsteden willen zien van beide landsdelen vóór hun vereniging in het begin van de historische tijd.

De z.g. 'zielen (ba's) van Pe', vermoedelijk locale goden, komen vaak in de pyramidenteksten voor; 'lieden van Dep en Pe' spelen een rol in het ritueel van het koningsjubileum en van de butische en osiriaanse begrafenis. Herodotus 2,155 vermeldt een tempel met orakel te B. Wegens de versmelting van Uto met de leeuwinnen Sechmet en Tefnut heette B. later Leontopolis. De in de oudste teksten vermelde stad Djebaut. waar een reiger vereerd werd, dient met B. vereenzelvigd of lag er dichtbij.Lit. RÄR 129v. [Vergote]


Kaart