Tefnut

tekeningTefnut of Tefnet, oudegyptische godin, lid van de Enneade van Heliopolis (egyptisch Tfn.t, grieks τφηνις). Algemeen wordt verondersteld dat zij het vochtige element verpersoonlijkte. In alle opzichten was T. nauw verbonden met haar broer en echtgenoot Sju, voornamelijk in de mythe van het zonneoog en in hun identificatie met Ruti, het leeuwenpaar van Leontopolis. Toen T. onder begeleiding van Sju in Egypte terugkeerde, veranderde zij in een aanminnige godin, die op haar reis stroomafwaarts 9 steden bezocht en er in triomf ontvangen werd. In enkele van deze plaatsen, doch ook in andere, onderging T. het syncretisme met de locale godinnen en genoot er, meestal samen met Sju, een cultus. Toen de wilde leeuwin T. tot bedaren kwam, werd zij de lieflijke kat Ubastet, de godin van Bubastis.

Een zelfstandige rol speelde T. als uraeus-slang, die met haar brandende adem Re tegen zijn vijanden beschermde. Volgens een mythe, die in het Apophis-boek bewaard is (ANET 6v), was de uraeus immers uit het zonneoog ontstaan.


Lit. RÄR 770-774. [Vergote ]


Lijst van Goden