Sechmet

beeldSechmet of Sachmet, naam van een egyptische godin, die als vrouw met leeuwekop wordt afgebeeld, en die 'de machtige' betekent. Zij had heiligdommen op de plaatsen waar de leeuwen uit de woestijn zich in de wàdi kwamen laven, maar haar voornaamste cultusplaats is Memphis: hier vormde zij een trias samen met Ptah en Nefertem. S. vertegenwoordigt een gevaarlijke macht, als krijgsgodin en brengster van ziekten en epidemieën, en zij wordt derhalve met de vreeswekkende uraeusslang gelijkgesteld. Zij is het woedende oog van Re, die met Tefnut geïdentificeerd wordt. Haar macht werkt zich ook uit in de magie en, op weldoende wijze, in de geneeskunde; de S.-priesters vormden een der oudste gilden van artsen.

In het Nieuwe Rijk versmolt S. met Mut, die te Karnak, als echtgenote van Amon, een belangrijke tempel bezat. In dit tempeldomein liet Amenhotep III een groot aantal zittende, uit grijs dioriet vervaardigde, beelden van S.-Mut plaatsen.


Lit. RÄR 643-646. G. Roeder (Roscher 4, 580-595). [Vergote]


Lijst van Goden
.