Idalium

kopIdalium (Ἰδάλιον), phenicisch-griekse stad in het binnenland van het eiland Cyprus, waarvan resten zijn aangetroffen bij het tegenwoordige Dali tussen Larnaka en Nikosia. De stad, die reeds genoemd wordt ten tijde van de assyrische koningen Esarhaddon en Assurbanipal (7e eeuw vC), was een belangrijk centrum van de Aphroditecultus. Vanaf de 5e eeuw vC vormde I. lange tijd samen met Citium een van de kleine koninkrijkjes van het eiland.


Lit. E. Oberhummer (PRE 9, 867-872). - E. Gjerstad e.a., The Swedish Cyprus Expedition 2 en 4 (Stockholm 1935, 1948, 1950) passim. Over de opgravingen in de necropolen van I. in I963: Bulletin de Correspondance Hellénique 88, 1964, 356-362). [Nuchelmans]


Kaart