Citium

kaartCitium (Κίτιον), belangrijke havenstad op de zuidkust van het eiland Cyprus, ca. 40 km ten zuidwesten van Salamis; thans Larnaka. C. werd in de 8e eeuw vC door Phoeniciërs gesticht en bleef het centrum van de phoenicische handel op het eiland tot 312, toen Cyprus door Ptolemaeus van Egypte werd veroverd en de koninkrijkjes van het eiland hun politieke zelfstandigheid verloren; deze was overigens ook reeds in de vorige eeuwen beperkt geweest toen Cyprus onder assyrische (709-667), egyptische (ca. 560-525) en perzische (525-450, 387-350) heerschappij stond. In 58 vC kwam C. met de rest van Cyprus onder romeins gezag; sindsdien betekende het niet veel meer. Uit C. waren de wijsgeer Zeno en de beroemde arts Apollonius geboortig. Hierboven rechts een foto met de resten van de Astarte-tempel.


Lit. E. Oberhummer (PRE 11, 535-545). - G. Hill, A History of Cyprus 1 (Cambridge 1940) passim. V. Karageorghis, Kition. Mycenaean and Phoenician Discoveries in Cyprus (London 1976). K. Nicolaou, The Historical Topography of Kition (Göteborg 1976). [Nuchelmans]


Kaart