Liris

kaartLiris, rivier in Midden-ltalië. Tegenwoordig heet de bovenloop Liri, de benedenloop Garigliano. De L. ontspringt ten westen van de Fucinus lacus, waarmee zij sinds de 1e eeuw nC een verbinding had, beweegt zich eerst in zuidoostelijke, daarna in zuidelijke richting en verenigt zich bij Fregellae met de ten noordoosten van Praeneste ontspringende en midden door Latium stromende Trerus of Tolerus (thans Sacco). Vervolgens maakt de L. een grote bocht in oostelijke richting en mondt bij Minturnae uit in de Tyrrheense Zee. De totale lengte bedraagt ca. 160 km. Met de Mons Massicus vormde de benedenloop van de L. de grens tussen Latium en Campanië. [Nuchelmans]


Kaart