Fucinus lacus

kaartFucinus lacus, ca. 80 km ten oosten van Rome op een hoogte van ca. 700 m gelegen meer ten zuidoosten van Alba Fucens in het land van de Aequi en Marsi. Het meer, dat een oppervlakte had van ca. 150 km², bezat geen zichtbare afwatering en bedreigde de omgeving voortdurend met overstromingen. Keizer Claudius ondernam van 41 tot 52 nC een langdurige en kostbare poging om de F.L. droog te leggen door een verbinding tot stand te brengen met de Liris, die door Traianus en Hadrianus nog verbeterd werd. Hierdoor werd wel de waterstand beïnvloedbaar, maar de drooglegging slaagde eerst definitief in de tweede helft van de 19e eeuw.


Lit. Weiss (PRE 7, 192 v). A. Pietrantoni, Il Fucino e il suo emissario (Aquila 1919). [Nuchelmans]


Kaart