Marsi

kaart(1) Marsi, herdersstam in Midden-Italië, die ten oosten van de bovenloop van de Liris het bergland ten zuiden en ten oosten van de lacus Fucinus bewoonde en verschillende belangrijke passen beheerste. Hun voornaamste nederzettingen waren Antinum in het dal van de Liris en Marruvium op de oostelijke oever van de lacus Fucinus. In de tweede samnitische oorlog (328-304) stonden de M. aan de zijde van de Romeinen, met wie ze in 304 een verbond sloten; ze werden snel gelatiniseerd. In de bondgenotenoorlog tegen Rome (91-89) speelden de M. onder leiding van Poppaedius Silo een vooraanstaande rol; deze oorlog werd daarom ook wel bellum Marsicum genoemd. In 89 ontvingen ze het burgerrecht; sindsdien behoorden ze met de naburige Paeligni tot de tribus Sergia.


Lit. H. Philipp (PRE 14, 1977-1979). [Nuchelmans]


Kaart

(2) Marsi, een belangrijkste stammen van de Germanen. Zij woonden tot 8 vC aan de Rijn, verhuisden later naar het gebied tussen de Ruhr en de Lippe. In 14 nC kon Germanicus de Marsi die toen aan de godsdienstig feest deelnamen, op een strafexpeditie vanwege hun deelname aan de oorlogen tegen de Romeinen verrassen en ook de Bructeri, Tubantes en Usipetes terugslaan. In het volgende jaar wint Germanicus een van de in de Varusslag verloren gegane adelaars terug en overwint hen nog een keer. De Marsi worden nog eenmaal genoemd in 41 nC toen Gabinius de laatste adelaar uit de Varusslag terugwon.


Lit. Schönfeld (PRE 14 1979) [Stolte]


Kaart