Bructeri

kaartBructeri, germaanse stam aan de Eems (Amisia) en de Lippe, het eerst genoemd door Strabo (Geographia 7, 290). Drusus versloeg de B. in 12 vC in een gevecht op de Eems. Zij namen deel aan de opstand tegen Varus (9 nC). De onderbevelhebber van Germanicus, Lucius Stertinius, vond in 15 bij hen de adelaar van het 19e legioen terug, een van de drie die in 9 verloren waren gegaan. Toen in 58 nC de Ampsivarii zich aan de Rijn wilden vestigen in gebieden die voor de romeinse soldaten waren gereserveerd, en de Romeinen hun dit verboden, riepen zij de Tencteri en de B. te hulp; het ingrijpen van Dubius Avitus, commandant van het leger aan de Beneden-Rijn, deed hen echter van hulp aan de Ampsivarii afzien.

In het gebied der B. leefde de zieneres Veleda, die groot aanzien genoot en een belangrijke rol speelde in de opstand der Bataven in 70; tijdens een nieuw conflict met de Romeinen enige jaren later werd zij door Rutilius Gallicus, commandant van het beneden-Rijnse leger, gevangen genomen. Kort voor 98, het verschijningsjaar van de Germania, werden de Bructeri volgens Tacitus bijna vernietigd door de Chamavi en Angrivarii en andere omwonende stammen (Germania 33). Dit bericht moet overdreven zijn, daar de B. ook later nog voorkomen: Ptolemaeus (Geographia 2, 6, 7, 9) kent de grote en de kleine Bructeri (dit hoeft echter niet in strijd te zijn met Tacitus' bericht, daar Ptolemaeus' bron ouder kan zijn dan die van Tacitus), de B. worden genoemd in de Laterculus Veronensis tussen de Flevi en de Chatti, Constantijn de Grote bestreed hen, aan het einde van de 4e eeuw plunderde Arbogast, de feitelijke heerser van het Westen tijdens Valentinianus II, hun gebied en Sidonius Apollinaris (7, 324) noemt hen nog onder de hulptroepen van Attila; op de Tabula Peutingeriana staan de Bructeri aan de Rijn op de rechteroever tegenover Keulen en Koblenz. Naar hen is de middeleeuwse gouw Borahtra genoemd.


Lit. M. Ihm (PRE 3, 899-901). - L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stamme bis zum Ausgang der Völkerwanderung: Die Westgermanen 2 (München 1940). [Stolte]


Kaart