Tencteri

kaartTencteri, westgermaanse stam, die ca. 58 vC samen met de Usipeten door de Sueben uit zijn woongebied langs Lippe en Ruhr verdreven werd en, na drie jaar rondgezworven te hebben, de Rijn trachtte over te steken om ten westen van deze rivier nieuwe woonplaatsen te zoeken. Dit werd hun belet door de aldaar wonende Menapiërs, maar dezen wisten zij bij verrassing te verslaan. Vervolgens trokken de T. en Usipeten in 55 vC langs de Maas zuidwaarts tot in het land van de Eburonen en Condrusi. Bevreesd voor een gezamenlijke actie van Germanen en Galliërs trok Julius Caesar hun tegemoet en bracht hun, na vergeefse onderhandelingen, een vernietigende nederlaag toe. Alleen een groot deel van de ruiterij van T. en Usipeten kon zich aan de overzijde van de Rijn bij de Sugambriërs in veiligheid brengen. Dit treffen met de Germanen deed Caesar besluiten tot zijn eerste expeditie ten oosten van de Rijn.

In 16 vC drongen T., Usipeten en Sugambriërs gezamenlijk Gallië binnen en behaalden een overwinning op de romeinse stadhouder Marcus Lollius (clades Lolliana), waarbij ze zelfs de adelaar van het vijfde legioen buitmaakten, maar in 11 vC werden ze door Drusus maior definitief aan het romeinse gezag onderworpen.

Bij de opstand der Bataven in 69-70 schaarden de T. zich aan de zijde der opstandelingen. In de 3e eeuw nC zijn ze opgegaan in de Franken.


Lit. Caesar, De bello Gallico 4, 1-16. - M. Besnier (PRE 5A, 490-492). [Nuchelmans]


Kaart