Attila


Attila (&#n34;de gesel Gods&#n34;), werd in 434 met zijn broeder Bleda koning der Hunnen, die toen in Hongarije woonden. Nadat A. zijn broeder genoodzaakt had, afstand te doen van den troon, wist hij zijn opperheerschappij te doen erkennen niet alleen door vele Germaanse volkeren (Oost-Goten, Rugiërs, Herulen, Gepiden, Longobarden, Bourgondiërs en Thüringers), maar ook door verschillende Scythische en Slavische stammen. In 447 trok A. met zijn scharen plunderend en verwoestend door den Balkan, en noodzaakte de keizer van het Oost-Romeinse rijk hem schatting te betalen. Drie jaren later ondernam A. een tocht naar het Westen. Door Theoderik I, koning der West-Goten, bij Orleans tegengehouden, werd A. in 451 op de Catalaunse velden verslagen door Theoderik en de Romeinse veldheer Aetius. Het volgend jaar deed A. een inval in Italie. Tal van steden, zoals Aquileia en Verona werden verwoest; Rome bleef echter gespaard door voorspraak van paus Leo I. A. trok naar Pannonië terug, en bij zijn dood in 463 was de kracht van de Hunnenstam gebroken.


Keizers Rome Lijst van Namen