Theoderik de Grote


Theoderik de Grote, koning der Oost-Goten in Italie. * 466, gest. 526. Opgevoed in Byzantium, trok hij aan het hoofd der aldaar gevestigde Oost-Goten naar Italië, versloeg en doodde Odoacer (493) en liet zich tot koning van Italië uitroepen. Hij behield zoveel mogelijk de Rom. administratie, liet aan de Romeinen hun eigen wetgeving, doch ook de Goten behielden de hunne: dezen kregen ook een derde van het land in eigendom en vormden alleen het leger. Zo bleven twee volken naast elkaar bestaan, wier samensmelting, vooral ook om het verschil in godsdienst (de Romeinen waren Katholiek, de Goten Ariaan) niet tot stand kwam. Bijgestaan door Rom. functionarissen als Cassiodorus en Boethius, regeerde T. voorspoedig en beschermde kunsten en wetenschappen. Op het eind van zijnr regering werd hij echter achterdochtig en vervolgziek, bracht o.a. Boethius op het schavot en wierp paus Joannes I in de gevangenis. Ofschoon hij geen blijvend werk tot stand gebracht heeft, werkte zijn lange en over het algemeen voorspoedige regering op de verbeelding van de Germaanse volkeren en leefde hij in de volkssagen (o.a. het Nibelungenlied) en vele Biiddeleeuwse heldenepen voort als model van een goot vorst en ridderlijk man, onder den naam van Diederik van Bern (d.w.z. Verona).

Het graf van T. te Ravenna is een merkwaardig rond grafmonument, bestaande uit twee verdiepingen, afgedekt met een uit een rotsblok gehouwen koepel van 11 m diameter. Opgericht ca. 620 n. Chr. Het gebouw is sedert sterk veranderd, de juiste reconstructie is niet zeker.


Lit. Pfeilschifter, Th. d. G. (1910). [Gorris/v.Embden]Keizers Rome Lijst van Namen