Flavius Aëtius


Flavius Aëtius (ca. 390-454), romeinse generaal, die zijn carrière begon onder keizer Honorius en tijdens het bewind van diens opvolger Valentinianus III (424/425-455) door handige intriges en een dubbelzinnige houding tegenover de Hunnen grote invloed verwierf en de feitelijke machthebber werd. In 451 versloeg hij, na jarenlange strijd en diplomatiek gemanoeuvreer in het voortdurend bedreigde Gallië, in bondgenootschap met de Westgoten de Hunnenkoning Attila op de Catalaunische Velden. F. poogde door de verloving van zijn zoon met een dochter van Valentinianus zijn positie nog te versterken, maar in 454 werd hij door de achterdochtig geworden keizer eigenhandig gedood.Lit. O. Seeck (PRE 1, 701-703). - G. Lizerland, Aëtius (Paris 1910). [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen