Midianieten

Midianieten, volk van kameelberijdende nomaden, wier centrum ten oosten van de golf van Akaba en ten zuiden van Moab heeft gelegen. Volgens Gn 37, 28 werd Jozef door zijn broeders aan M. als trekkende kooplieden verkocht. De schoonvader van Mozes hoorde volgens Ex 2,15-21 tot dit volk en was een priester onder hen. Het verhaal van de doortocht door de woestijn veronderstelt een vriendschappelijke relatie (Ex 18) enerzijds, maar bericht anderzijds ook van bloedige strijd (Nm25,16-18; 31,1-12). Ri 6-8 vertelt hoe de M. plunderend het cultuurland van Midden-Kanaän binnentrokken, maar door Gideon werden verslagen. Ter herinnering aan deze verlossing werd nog in de 7e eeuw vC een feestdag gevierd (Js 9,3).


Lit. H. Philby, The Land of Midian (London 1957). [Beek]


Kaart