Paeligni

kaartPaeligni, bergstam in Midden-Italië, die aan de middenloop van de Aternus het bergland ten oosten van de lacus Fucinus bewoonde. De voornaamste nederzettingen van hun gebied, dat ten westen begrensd werd door de Marsi, ten noorden door de Vestini, ten noordoosten door de Marrucini, ten oosten door de Frentani en ten zuiden door de Samnieten, waren Corfinium, Superaequum en Sulmo, de geboorteplaats van de dichter Ovidius. De P. waren sinds het midden van de 4e eeuw vC met Rome verbonden, dat ze ook tijdens de punische oorlogen trouw bleven. In de bondgenotenoorlog tegen Rome (91-89 vC) was hun gebied echter het centrum van de opstand en werd Corfinium onder de naam Italia tot hoofdstad van de confederatie der opstandelingen uitgeroepen. Na beëindiging van de oorlog ontvingen ook de P. het romeinse burgerrecht; sindsdien behoorden ze met de naburige Marsi tot de tribus Sergia.


Lit. M. Hofmann/E. Vetter (PRE 18, 2227-2275). [Nuchelmans]


Kaart