Perinthus

kaartPerinthus (Πέρινθος), griekse kolonie op de thracische kust van de Propontis, ongeveer halverwege Byzantium en de Hellespont; in de late oudheid Heraclea, thans Eregli. P. werd in 599 vC gesticht door kolonisten van het eiland Samos en ontwikkelde zich voorspoedig dank zij zijn voortreffelijke haven. Tijdens de perzische oorlogen had de stad veel te lijden. Zij was lid van de eerste en de tweede attische zeebond. Sinds ca. 350 vC was zij nauw gelieerd met Byzantium; zo kon zij in de hellenistische tijd, waarin zij dikwijls van souverein wisselde, een grote mate van autonomie behouden. Vanaf 129 vC behoorde P. tot de romeinse provincie Macedonia, vanaf 45 nC tot de provincie Thracia, waarvan het de hoofdstad was. De eerste christengemeente in P. zou gesticht zijn door de apostel Andreas; sinds het concilie van Nicea (325) zetelde er een bisschop.

Van de antieke stad is zo goed als niets bewaard gebleven; wel zijn er veel munten van P. gevonden. Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden) wordt P. als Perintus vermeld.

munt
Munt uit Perinthus uit 1e eeuw nC; links Heracles; rechts Zeus.


Lit. E. Oberhummer (PRE 19, 802-813). - E. Schönert, Die Münzprägung der Stadt Perinthos (Berlin 1965). [Nuchelmans]


Kaart