Rabba

kaartRabba (hebreeuws rabbāh = de grote), gelegen op de plaats van Amman, de tegenwoordige hoofdstad van Jordanië, was de hoofdstad van de Ammonieten, die tijdens David door zijn veldheer Joab werd veroverd (2Sm 11,1; 12,27-29). Tijdens de periode van hellenisering in de 3e eeuw vC kreeg de stad de naam Philadelphia. Antiochus III veroverde in 218 vC de stad, die onder seleucidisch bestuur bleef totdat Pompeius in 63 vC haar bij de Dekapolis inlijfde en daarmee onder romeins gezag bracht.

Als centrum van karavaanwegen in de provincie Arabia ging de stad een periode van voorspoed tegemoet, die duurde tot de arabische veroveringen in 635. Resten van de stad binnen het tegenwoordige Amman zijn tussen 1927 en 1937 door een italiaanse expeditie blootgelegd. De oudste bewoning gaat terug tot het chalcolithicum en de vroege bronstijd (ongeveer 2200 vC) en had een heilige rots op de acropolis tot centrum (Hierop werd in de 2e eeuw nC de tempel van Hercules gebouwd). Volgens Dt 3,11 herinnerde de rustbank van Og, de koning van Basan, aan de oertijd waarin het land nog door reuzen bewoond werd. Hiernaast een foto van het theater.


Lit. J. B. Hennessy, Excavations of a Late Bronze Age Temple at Amman (PEQ 98, 1966, 155-162). Id., Amman (RB 73,1966,561-564). [Beek]


Afkortingen  Kaart