Joab

Joab, (hebr. jō'ā, Jahwe is vader), vader van Seruja, was legeroverste onder David. Hij was de aanvoerder in de strijd tegen Abner, de veldheer die aan het huis van Saul trouw was gebleven (2Sm 2,13-32) en vermoordde hem (3,22-30). Hij heeft niet alleen als militair een belangrijke rol in het leven van David gespeeld. Door zijn toedoen vond Uria, de man van Batseba de dood (2Sm 11,5-25); onder zijn invloed mocht Absalom naar Jeruzalem en het paleis terugkeren (2Sm 14,1-33). Het is duidelijk dat hij in menig opzicht over David heerste, maar hem nooit is afgevallen. Tijdens de intriges om de troonsopvolging koos hij de partij van Adonia (1Kg 1,7) en dit kostte hem het leven. Hij werd, hoewel hij zijn toevlucht had gezocht bij het altaar, op last van Salomo vermoord (1Kg 2,28-34). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen