Raphia

Raphia (Ῥάφεια), plaats aan de zuidkust van Palestina, waar op 23 juni 217 vC slag werd geleverd tussen de legers van Ptolemaeus IV Philopator en Antiochus III. Deze werd gewonnen door Ptolemaeus, die verder trok tot Tyrus. Op deze veldslag, die voor enige tijd de egyptische overheersing over Palestina verzekerde, wordt gezinspeeld in Dn 11,11v. Vgl. ook 3M 1,1-6.


Lit. M. Hadas, The Third and Fourth Books of Maccabees (New York 1953) 30-34. [Beek]


Afkortingen  Kaart