Sitifis

kaartSitifis (Σίτιφα), stad in Mauretania Caesariensis, tegenwoordig Sétif in Algerije. Sinds Nerva heet S. colonia Nerviana Augusta Martialis veteranorum Sitifiensium (CIL VIII 2,8473). Voor 288 nC was S. centrum van de pas gestichte provincie Mauretania Sitifiensis. In S. leefde ook mensen van Carthaagse afkomst. In 372 nC was S. het hoofdkwartier van de troepen van de keizer Valentinianus in de strijd tegen de berbervorst Firmus die zich tot Augustus had laten uitroepen. Onder Iustinianus was S. hoofdstad van de provincia Mauretania Prima met nieuwe versterkingen.

Uit de romeinse tijd zijn veel resten: Tempels, theater, amphitheater, circus, hippodroom, necropolen, 2 christelijke basilica's. Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden onder) wordt S. Sitifi col. (= colonia) genoemd.


Lit. NP 11, 601. P.-A. Février, Inscriptions de Sétif et de la région (but. d'Archéologie Algérienne 4 1970, 319-410). C. Lepelley, Les cités de L'Afrique romaine 2,1981, 497-503.


Kaart