Duris

Duris (Δοῦρις) van Samos (ca. 340 - ca. 270), griekse staatsman en veelzijdig auteur, leerling van Theophrastus. D. was een tijdlang 'tiran' van Samos, maar hierover is niets naders bekend. Van zijn vele werken, waarvan slechts fragmenten bewaard zijn, noemen we:

1. Ἱστορίαι in minstens 23 boeken, een geschiedenis van ca. 370 tot ca. 280 vC.

2. Τὰ περὶ Ἀγαθοκλέα (Geschiedenis van Agathocles) in vier boeken, gewoonlijk als de voornaamste bron van Diodorus Siculus' boeken 19, 20 en 21 aangemerkt.

3. Σαμίων ὧροι (Kroniek van Samos).

4. Περὶ τραγῳδίας (De tragedie).

5. Περὶ ζωγραφία (De schilderkunst).

6. Περὶ τορευτικῆς (Ciseleerkunst).

D. verdedigde tegenover Ephorus en Theopompus de opvatting dat de geschiedschrijver zijn verhaal moet dramatiseren, zodat de lezer er genoegen aan beleeft.


Lit. Fragmenten bij F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 2 A en 2 C (Berlin 1926 = Leiden 1961-1963) no. 76. - E. Schwartz (PRE 5, 1853-1856). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs