Panyassis

Panyassis (Πανύασσις) van Halicarnassus, griekse epische dichter uit het begin van de 5e eeuw vC, oom of neef van de geschiedschrijver Herodotus; hij vond de dood in de vrijheidsstrijd van zijn vaderstad tegen de tiran Lygdamis (ca. 460 vC). P. schreef een epos Ἡράκλεια of Ἡρακλειάς in 14 boeken (ca. 9000 verzen) over de werken van Heracles, waarvan een twintigtal fragmenten bewaard zijn gebleven, en een epos Ἰωνικά (Ionische geschiedenis; ca. 6000 verzen), waarvan niets over is. P., die het tijdvak van de oude griekse epiek afsluit, werd in de oudheid hoog gewaardeerd. Zijn Heracles-epos heeft veel bijgedragen tot de toenemende belangstelling en bewondering voor Heracles vanaf het midden der 5e eeuw; de tragediedichters hebben er stof voor diverse Heracles-drama's aan ontleend.


Lit. Uitgave der fragmenten: G. Kinkel, Epicorum Graecorum Fragmenta 1 (Leipzig 1877) 253-265. V.J. Matthews, P. of Halicarnassus. Text and commentary Leiden 1974).- F. Stoessl (PRE 18, 2 (3), 871-922, 1279v). - G. L. Huxley, Greek Epic Poetry (Cambridge 1969) 177-188. [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs