Proclus

Proclus (Πρόκλος), griekse filoloog uit de 2e eeuw nC, auteur van een Χρηστομάθεια γραμματική ('Nuttige lering' betreffende de letterkunde) in vier boeken. Van de boeken 1 en 2 (over epiek en lyriek) heeft de byzantijnse patriarch Photius (9e eeuw) in codex 239 van zijn Bibliotheca een compendium bewaard, terwijl in enkele Ilias-handschriften uit de Chrestomathie een korte biografie van Homerus en samenvattingen van de inhoud van de trojaanse epen van de z.g. epische cyclus overgeleverd zijn.


Lit. Uitgaven: T. Allen, Homeri Opera 5 (Oxford 1912) 95-109. Met franse vertaling en uitvoerige commentaar: A. Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos 1-4 (Paris 1938-1963). Met italiaanse vertaling en commentaar: D. Ferrante, Proclo, Crestomazia (Napels 1957). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs