Xanthus

Xanthus (Ξάνθος) van Lydië, oudere tijdgenoot van Herodotus (5e eeuw vC), auteur van een geschiedenis van Lydië (Λυδιακά) in vier boeken. Uit dit werk, dat vermoedelijk ging tot aan de verovering van Sardes door Cyrus (547 vC), is slechts één letterlijk citaat bewaard gebleven. Andere resten bestaan uit vrije citaten of worden op diverse gronden met X. in verband gebracht. De reconstructie van de Λυδιακά wordt met name bemoeilijkt door de vraag in welke mate de hellenistische geschiedschrijver Nicolaüs van Damascus in zijn talrijke passages over Lydië X. als bron gebruikt heeft; omdat Nicolaüs zijn bron in elk geval op de meeste plaatsen zeer vrij bewerkt heeft, blijft het antwoord op deze vraag noodzakelijkerwijze controversieel. Uit de teksten die het meest in aanmerking komen als min of meer getrouwe weergave van Xanthus' tekst, blijkt dat deze auteur pogingen doet om de geloofwaardigheid van de oude overleveringen aannemelijk te maken door rationele overwegingen.


Lit. Fragmenten in F. Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker 2A (Berlin 1926 = Leiden 1961) nr. 90 (= Nicolaüs van Damascus), met commentaar in 2C. - H. Herter PRE 9A, 1353-1374). - L. Pearson, Early Ionian Historians (Oxford 1939 = Westport 1975) 109-138. K. von Fritz, Die griechische Geschichtsschreibung 1. Anmerkungen (Berlin 1967) 348-377. [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs