Agesipolis

Agesipolis (Ἀγησίπολις), naam van minstens drie spartaanse koningen uit het huis der Agiaden:

(1) Agesipolis I, zoon van koning Pausanias, volgde zijn vader bij diens verbanning in 395 op. Hij nam in 385 Mantinea in en stierf in 380 tijdens een beleg van Olynthus. Hij werd opgevolgd door zijn broer Cleombrotus I (380-371).


(2) Agesipolis II, zoon van Cleombrotus en neef van Agesipolis I, regeerde slechts één jaar, van 371 tot 370.


(3) Agesipolis III volgde in 219 Cleomenes III op, maar werd spoedig daarna door zijn tirannieke collega verdreven. In 195 ondernam hij aan het hoofd van een aantal spartaanse ballingen een vergeefse poging tot terugkeer. Hij werd ca. 183 door zeerovers om het leven gebracht. [Nuchelmans]


Lijst van Namen