Aleuaden

Aleuaden (Ἀλευάδαι), invloedrijke adellijke familie in Thessalië, die in de 5e en 4e eeuw vC Larissa en omgeving beheerste. Aan een Aleuas de Rode werd de politieke en militaire organisatie van de thessalische bond toegeschreven. De eerste tagus (= leider) van de bond zou de Aleuade Thorax geweest zijn, wiens relaties met de perzische koningen overigens een tijdelijke vermindering van het prestige der A. bewerkten.

De A. verzetten zich fel tegen het optreden van de tirannen van Pherae (Alexander; Iason van Pherae) en riepen daarbij herhaaldelijk de hulp van de macedonische koningen in. Toen Philippus II Thessalië in zijn macht had gebracht, stelde hij A. aan het hoofd van drie der vier tetrarchieën waarin hij het land had verdeeld. Spoedig echter vielen ze in ongenade, hetgeen het eind van de macht der A. betekende.


Lit. Toepffer (PRE 1, 1373v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen